Omezení Městský úřad Dobruška

RADA MĚSTA DOBRUŠKY na základě mimořádného jednání bezpečnostní rady ORP Dobruška s ohledem na vyhlášené Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu účasti na kulturních, sportovních a dalších společenských akcí s účastí 100 a více osob ve stejný čas a o zákazu přítomnosti žáků a studentů na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách, včetně informace MŠMT, PŘISTOUPILA K DALŠÍM OPATŘENÍM za účelem zajištění ochrany obyvatelstva.

Občanům Dobrušky doporučuje zvážit účast na akcích, kde se shromažďuje větší množství lidí.
Město Dobruška do odvolání UZAVŘELO následujících zařízení a organizace:
Mateřská škola
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Krytý bazén (posilovna – přerušen provoz kvůli dezinfekci prostor)
Společenské centrum - Kino 70 (kavárna - otevřeno)
Kulturní dům
Městská knihovna

CHOD MĚSTSKÉHO ÚŘADU je zajištěn elektronicky a telefonicky. Kvůli snížení rizika nákazy je dočasně omezen osobní kontakt pracovníků úřadu s klienty. Úředníci jsou v práci, řešení záležitostí klientů probíhá elektronicky, telefonicky a písemně. V naléhavých a objednaných případech funguje i osobní kontakt za dodržení hygienických postupů.

Vzhledem ke vzniklé situaci vedení města má za to, že je na místě činit všechna dostupná opatření k zabránění ohrožení zdraví obyvatel Dobrušky. Má snahu dle možnosti co nejvíce snižovat možnost šíření nákazy, namísto nečinnosti s čekáním, jak se věci vyvinou.

Jste zde: Home Aktuality Omezení Městský úřad Dobruška