Aktuality

Ošetřovné pro OSVČ

Od 1.4.2020 mohou OSVČ žádat o ošetřovné za měsíc březen ve výši 424 Kč/den

V případě nejasností volejte Obecní živnostenský úřad Dobruška - tel. 606 650 344

Info o programu najdete na:
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

Elektronická žádost zde:
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

  • pokud bude žádost odesílána poštou, je třeba obálku označit „fpmpo20“ a NEOTVÍRAT
  •  povinnou přílohou žádosti je potvrzení o uzavření školy nebo mateřské školy

Dolany jablka

V pondělí 6.4.2020 přijede zelenina z Dolan. Jako vždy bude stát na autobusové zastávce v 11 hod.

Dezinfekce

Bezpečnostní list k distribované dezinfekci Obecním úřadem ke stažení zde.

Roznesené roušky

V tuto chvíli byste již všichni měli mít roušky ve svých schránkách. Pokud se nedopatřením k někomu nedostaly kontaktujte starostku. Kdyby se v pruběhu stavu nouze stalo, že se ocitnete v úplné karanténě, místní hasiči jsou připraveni zajistit pro Vás nezbytné nákupy.
Ještě jednou bychom chtěli touto cestou poděkovat švadlenkám, jejich pomocníkům a všem, kteří se podíleli na distribuci ústenek.

Kácení dřevin u kaple sv. Kříže

Z důvodu měnící se situace ohledně celkové vitality jehličnanů mezi kaplí sv. sv. Kříže a hřbitovem, nechala obec zpracovat nový dendorlogický posudek na tyto stromy. Na jeho základě bylo vydáno rozhodnutí o jejich pokácení. Toto káceni bylo jednak dotazováno občany na posledním veřejném zasedání a také bylo konzultováno s paní Ing. Hladíkovou, která v roce 2017 zpracovávala první projekt revitalizace zeleně v této lokjalitě. Stromy se budou káce tuto středu a čtvrtek (19.03.2020 a 20.03.2020). Pařezy po stromech budou vyfrézovány a nahrazeny novou vhodnější parkovou výsadbou.

Dendrologický posudek zde.

Jste zde: Home Aktuality